1. TP. Cà Mau

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
6C Trưng Nhị , Phường 2 NT Vĩnh Thuận 0947.779.396
10C Trưng Nhị , Phường 2 NT Minh Tinh Đường 0907.864.709
36 Đề Thám , Phường 2 NT Đức An Đường 0918.66.16.16
Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm QT Như Ngọc 0949.897.996
90i Nguyễn Trãi, Phường 9 NT Hùng Vương 02903.837.600

2. Huyện Cái Nước

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
524 TT Cái Nước QT Thu Hương 0979.883.548

3. Huyện Đầm Dơi

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
122A TT Đầm Dơi QT Số 1 02903.858.206

4. Huyện Thới Bình

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Khóm 1, TT Thới BÌnh QT Vương Kim Thu 0918.111.786

5. Huyện Năm Căn

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
411 Nguyễn Tất Thành, TT Năm Căn QT Minh Tâm 02903.289.689

Gửi câu hỏi cho chuyên gia

Tư vấn trực tuyến