1. TP. RẠCH GIÁ

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
49 Duy Tân, Tp. Rạch Giá NT Nhơn Dân 0918.908.308
17 Duy Tân, Tp. Rạch Giá NT Tế Dân 0918.866.898
236 Mạc Cửu, TP Rạch Giá NT Bích Thảo 0944.812.525
184 Đống Đa, Rạch Giá, NT Nguyệt Ái 0972.919.989
14A – 16 Trần Phú, Tp. Rạch Giá NT Giang Nam 02973.867.624
Chợ Rạch Sỏi-TP.Rạch Giá NT Thủy 0986 656568
126 Nguyễn An Ninh NT Anh Thư 0948.985.217
71 Mai Thị Hồng Hạnh NT Băng Quyên 0948960606
23 – 25 Mai Thị Hồng Hạnh NT Bửu Thành 0942.611.612
580 Nguyễn Trung Trực NT Nguyễn Mến 0907457545
442 Nguyễn Trung Trực NT Tiến Phát 02973925098
1354 Nguyễn Trung Trực NT Đức Tính 0918833092
2 Lạc Long Quân NT Xuân Anh 02973. 898.398

2. TP. RẠCH SỎI

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Số 4 Hồ Xuân Hương – Tp.Rạch Sỏi NT Ích An Đường 2 02973.864.183
L3 C8 TTTM Rạch Sỏi, Tp. Rạch Sỏi NT Ích An Đường 0912.898.921

3. Huyện Châu Thành

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
302 Ấp Hòa Thuận, Vĩnh Hòa Hiệp QT Song Khánh 01682321325

4. Huyện Vĩnh Thuận

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
260 Vĩnh Phước II QT Nam Nhi 0939.33.55.65

Gửi câu hỏi cho chuyên gia

Tư vấn trực tuyến