1. TP SÓC TRĂNG

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
202 Lý Thường Kiệt NT Vạn Hòa Đường 02993.627.474
386 Nguyễn Huệ NT Nguyễn Huệ 02993.825.583
21 Đinh Tiên Hoàng NT Vinh Lợi ( Sái) 02993626267
33 Phan Chu Trinh NT Vạn Xuân Viên 02993.822574
25 Phan Chu Trinh NT Minh Trí 0299382 1691

 

2.HUYỆN KẾ SÁCH

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
30 đường 30/4, TT Kế Sách NT Vạn Tế Đường 02993876119

 

3. TX NGÃ NĂM

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
308 Đường 3/2 ,Khóm 1, TX Ngã Năm NT Xuân Hòa Đường 0299386 9090

 

4. HUYỆN TRẦN ĐỀ

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
237/3 Châu Thành, Lịch Hội Thượng. NT Đức Thạnh Đường 01222825070

Gửi câu hỏi cho chuyên gia

Tư vấn trực tuyến