Danh sách nhà thuốc tại Quảng Ngãi

1. Thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
69 Lê Trung Đình Nhà thuốc Thái Bình 0977171732
213 Lê Trung Đình Nhà thuốc Dũng Loan 0932402997
223 Lê Trung Đình Nhà thuốc Tài Thịnh 0917 779 695
215 Nguyễn Nghiêm Nhà thuốc Thanh Bình 0914740157
366 Quang Trung Nhà thuốc Thuộc Đường 02553823990
788 Quang Trung Nhà thuốc Kim Nguyên 02278782117
231 Hùng Vương, tổ 4, P. Trần Phú Nhà thuốc Vân Thảo 0917747079
Lô số 6 Khu B, Chợ Quảng Ngãi Nhà thuốc Thanh Hà 0905225060

2. Thị trấn Đức Phổ

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Hà Câu, Đức Phổ Đại lý thuốc Tuyết Mai 02553972091
Thị trấn Đức Phổ Đại lý thuốc Tuyết Sương 02553859209
Thị trấn Đức Phổ Đại lý thuốc Tuyết Nhung 2 01233952444
Thị trấn Đức Phổ Đại lý thuốc Tuyết Nhung 02553859336
Thị trấn Đức Phổ Đại lý thuốc Hải Yến 0945909579
Thị trấn Đức Phổ Đại lý Thanh Xuân 0397545139

3. Huyện Mộ Đức

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Mộ Đức Đại Lý Anh Hương 02553845072
Ngã tư Thạch Trụ Đại lý thuốc Nguyên Hoa 0919358327

4. Huyện Tư Nghĩa

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Thị trấn Sông Vệ Đại lý thuốc Kim Hưng 0918431969

5. Huyện Bình Sơn

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Thị trấn Bình Sơn Đại lý thuốc Quỳnh Thủy 0914963148
Thị trấn Bình Sơn Đại lý thuốc Ba Định 02553850698
Thị trấn Bình Sơn Đại lý thuốc Nguyên 02553851318
Thị trấn Bình Sơn Đại lý thuốc Hương 02553851296
Thị trấn Châu Ổ Đại lý Ba Định 0976 965365

6. H.Sơn Tịnh

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
TT Sơn Tịnh-Huyện Sơn Tịnh Đại lý thuốc tây Minh Tâm 0973844924
Chợ Tịnh Khê Đại lý Phương Thảo 0919323386

 

Gửi câu hỏi cho chuyên gia

Tư vấn trực tuyến

Chuyên gia Thu Hiền

Nhắn tin ngay

Nhận tư vấn

Chuyên gia Bích Phượng

Nhắn tin ngay

Nhận tư vấn

Chuyên gia Phương Anh

Nhắn tin ngay

Nhận tư vấn