Hình ảnh bệnh trĩ

Hình ảnh bệnh trĩ nội và trĩ ngoại thay đổi theo 4 cấp độ

Nhận biết hình ảnh bệnh trĩ nội và trĩ ngoại theo 4 cấp độ phát triển là cách làm đơn giản nhất giúp người bệnh tự đánh giá được tình trạng bệnh trĩ mình mắc phải. Và từ đó đưa ra được những phương … [Read more...]

Hình ảnh sa búi trĩ thường gặp

Sa búi trĩ có 4 loại là sa búi trĩ nội, sa búi trĩ ngoại, sa búi trĩ hỗn hợp và sa búi trĩ vòng. Tuy nhiên, sa búi trĩ nội và sa búi trĩ ngoại là 2 loại thường gặp nhất. Hình ảnh sa búi trĩ là cách … [Read more...]