Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
253 Tôn Đản, P. 15 Nhà thuốc Thanh Tuyền 01228989500
68 Đoàn Văn Bơ. P9 Nhà Thuốc Hữu Nghị 1 0919900103
309 Hoàng Diệu. P6 Nhà Thuốc Hữu Nghị 2 0919900103
269 Khánh Hội.P5 Nhà Thuốc Hữu Nghị 3 0919900103
22 Vĩnh Hội – P4 Nhà Thuốc Bảo Long 02838254936
13 Nguyễn Khoái – P1 Nhà Thuốc Bảo Châu 1 0983211970
198 – 200 Nguyễn Tất Thành, P. 13 Nhà Thuốc Số 28 0966760580
30 Hoàng Diệu, P. 12 Nhà Thuốc Số 30 0783331314
58 Tôn Đản, P10 Nhà Thuốc Tôn Đản 0987129207

Gửi câu hỏi cho chuyên gia

Tư vấn trực tuyến