Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối CotriPro tại Mỹ Đức

banner-cotripro-750.jpg

Chi tiết liên hệ: 1800.6293

***Quan trọng: Bạn hãy đọc chính xác là Co-tri-pờ-rồ (hoặc đưa ảnh này) để nhà thuốc lấy đúng sản phẩm cho bạn nhé! Nhà thuốc được in đậm và có dấu ⭐ luôn sẵn hàng

1. Thị trấn Đại Nghĩa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 1, Hà Xá Quầy thuốc số 05 0963399122

2. Xã Hợp Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Dậm Hợp Tiến Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Dậm ⭐ 02433885835
La Đồng Hợp Tiến Quầy thuốc Hồng Vân - La Đồng 02432002067

3. Xã Hương Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đục Khê Quầy thuốc Hồng Vân - Hương Sơn ⭐ 02432939105
Đội 12, Hương Sơn Quầy thuốc Thiên Minh 0972130689

4. Xã Phúc Lâm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Phúc Lâm Quầy thuốc Hồng Vân - Phúc Lâm ⭐ 02433006112

5. Xã An Mỹ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Kinh Đào An Mỹ Quầy thuốc Hồng Vân - Kinh Đào ⭐ 02432011880
Kênh Đào, An Mỹ Quầy Thuốc Thanh Tâm 0973190504

6. Xã Xuy Xá

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Xuy Xá Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Lai ⭐ 02466668818

7. Xã An Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đồi Dùng Quầy thuốc Hồng Vân - An Phú 02432005218

8. Xã Tuy Lai

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bờ Si Tuy Lai Quầy thuốc Hồng Vân - Tuy Lai ⭐ 02432000766

9. Xã Bột Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Cộng Hoà, Thôn Lai Tảo Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Mỹ Hoà 0948278199

10. Xã Đại Hưng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 1B, Hà Xá Quầy Thuốc Hồng Vân - Viện Hà 0912303700
Loading...