Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối CotriPro tại Phú Xuyên

cotripro1.jpg

Chi tiết liên hệ: 1800.6293

***Quan trọng: Bạn hãy đọc chính xác là Co-tri-pờ-rồ (hoặc đưa ảnh này) để nhà thuốc lấy đúng sản phẩm cho bạn nhé! Nhà thuốc được in đậm và có dấu ⭐ luôn sẵn hàng

1. Thị trấn Phú Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phú Minh Quầy thuốc số 26 02433507894

2. Xã Minh Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bái , Thôn Bái Xuyên Quầy thuốc số 27 ⭐ 02433609266

3. Xã Hoàng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Kim Long Thượng Quầy thuốc Quang Khải ⭐ 0399345556
Đồng Vàng Quầy thuốc Hồng Vân - Đồng Vàng ⭐ 02432000957

4. Xã Phúc Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Cổ Chế Quầy thuốc Phú Đức ⭐ 0989653823
Thôn Cổ Chế Quầy thuốc Thanh Vinh 0974563863

5. Xã Đại Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Giẽ Đại Xuyên Quầy thuốc số 12 ⭐ 0342110767

6. Xã Khai Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bãi Chim Khai Thái Quầy thuốc Bãi Chim 0987840900
Vĩnh Hạ Khai Thái Quầy thuốc Kim Hằng 0967941316

7. Xã Hồng Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bóng Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Bóng 02433788704

8. Xã Chuyên Mỹ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 83, Thôn Chuôn Ngọ Quầy Thuốc Việt Cường 0963301311

9. Xã Phú Túc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Lưu Thượng Quầy Thuốc Hồng Vân - Phú Túc 0912303700

10. Xã Hồng Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Duyên Trang Quầy thuốc Phạm Thị Liền 0383826866

11. Xã Châu Can

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổ Châu Châu Can Quầy thuốc Liễu Tường 0347190986

12. Xã Tân Dân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đại Nghiệp Tân Dân Quầy thuốc tây Thanh Giang 0904064089
Loading...