Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân Nhà thuốc Thanh Giang 0904064089
Chợ Bái Minh Tân QT Gpp 27 ‭02433609266‬
Cổ Chế, Phúc Tiến (đối diện bệnh viện Phú Xuyên) QT Thanh Vinh 0974563863‬
Chợ Phú Minh QT GPP 26 02433507894‬
Tiểu khu Mỹ Lâm, Mỹ Lâm Nhà thuốc Tú Anh 0985139673‬
Chợ Bóng, Phú Xuyên Nhà thuốc Hồng Vân 0863432430

Gửi câu hỏi cho chuyên gia

Tư vấn trực tuyến