Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Số 2 Phú Nhi, Đang Binh, Lê Lợi Nhà thuốc Phúc Thịnh 02433832536
32 Hoàng Diệu Nhà thuốc Thuận Dung 02433835573
33 Chùa Thông, Sơn Lộc Nhà thuốc Phú Hạnh 02433931138
Thôn Kim Tân, Kim Sơn Quầy thuốc Mai Anh 25 01656090273
Kim Tân, Kim Sơn Quầy thuốc số 47 01638142566
212 Lê Lợi Nhà thuốc Hoà Vân 0978.445969
123 chùa Thông Nhà thuốc Vân Mạnh 01648.965.172
Ngã ba Xuân Khanh Nhà thuốc Minh Quang 0983.172.482
Thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông Quầy thuốc Hà Phương 0915188198
02 Hoàng Diệu Nhà thuốc Anh Minh 0979 144 618
424 Chùa Thông Sơn Lộc Quầy thuốc Hà Phương 0912 447 992

Tư vấn trực tuyến