Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối CotriPro tại Ứng Hòa

cotripro1.jpg

Chi tiết liên hệ: 1800.6293

***Quan trọng: Bạn hãy đọc chính xác là Co-tri-pờ-rồ (hoặc đưa ảnh này) để nhà thuốc lấy đúng sản phẩm cho bạn nhé! Nhà thuốc được in đậm và có dấu ⭐ luôn sẵn hàng

1. Thị trấn Vân Đình

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
60 Dốc Bv Vân Đình Nhà thuốc Hồng Vân ⭐ 02418586921
58 Dốc Bv Vân Đình Quầy thuốc Minh Tuyết ⭐ 0832350577
Dốc Bệnh Viện ,Thôn Thanh Ấm Quầy thuốc Đại Hiền 0913392983
Xóm 3, Vân Đình Quầy Thuốc Minh Thu 0372328383

2. Xã Phương Tú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Mới Phương Tú Quầy thuốc Hồng Minh 0987368611
Chợ Mới Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Mới 02432505147

3. Xã Hòa Xá

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Bãi Hòa Xá Quầy thuốc Hồng Vân - Hòa Xá 02433234124

4. Xã Trường Thịnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Cầu Lão Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Lão ⭐ 02433150108

5. Xã Hòa Nam

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Hòa Phú Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Đặng ⭐ 02433009592
Thôn Dư Xá Quầy Thuốc Hồng Vân - Đinh Xuyên 0912303700

6. Xã Đại Hùng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bái, Thôn Quan Tự Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Bái ⭐ 02432505148

7. Xã Minh Đức

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Cầu Quầy thuốc Hồng Vân - Minh Đức ⭐ 02432232016

8. Xã Liên Bạt

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Vũ Ngoại Quầy Thuốc Hồng Vân - Vũ Ngoại ⭐ 02433734286

9. Xã Trung Tú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chẩn Kỳ Quầy Thuốc Lê Âu 0986018489
Thôn Chẩn Kỳ Quầy Thuốc Hồng Vân - Chợ Cháy 0877476511

10. Xã Trầm Lộng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Chòng, Thu Nội Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Chòng 0865904645

11. Xã Quảng Phú Cầu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Đạo Tú Quầy Thuốc Hồng Vân - Cầu Bầu 0912303700
Loading...