Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối CotriPro tại Quận Gò Vấp

banner-cotripro-750.jpg

Chi tiết liên hệ: 1800.6293

***Quan trọng: Bạn hãy đọc chính xác là Co-tri-pờ-rồ (hoặc đưa ảnh này) để nhà thuốc lấy đúng sản phẩm cho bạn nhé! Nhà thuốc được in đậm và có dấu ⭐ luôn sẵn hàng

1. Phường 06

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
526 Nguyễn Oanh Hộ kinh doanh Nhà thuốc An Lộc 1 ⭐ 0908856847
122 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Mai Uyên ⭐ 0936666399
15B Đường số 30 Nhà Thuốc Thanh Thùy ⭐ 0905900908
382 Nguyễn Oanh Nhà thuốc Lan Anh 0903804808

2. Phường 03

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
839 Nguyễn Kiệm, P. 3 Nhà thuốc Trung Nguyên 2 ⭐ 0938137199
510 Nguyễn Văn Công Nhà thuốc Minh Trang 0348808485
801 Nguyễn Kiệm, P3 Hộ kinh doanh nhà thuốc Trung Nguyên 5 0948729701
28 Đường Số 7, P3 Nhà thuốc Ngọc Nhung 0934771726

3. Phường 17

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
7 Lê Thị Hồng Nhà thuốc Triết Anh ⭐ 0986598045
224 Nguyễn Oanh Nhà thuốc Cẩm Anh 0972967275
180 Nguyễn Oanh Nhà thuốc Minh Châu 180 0903055357

4. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
221 Thống Nhất Nhà thuốc Minh Châu ⭐ 0989030068
36 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Bảo Thu 0773933714
118 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Bảo Vy 0906308796
316 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Minh Châu 20 0988938484
80 Nguyễn Văn Khối, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 80 Nguyễn Văn Khối 19001572
117 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 117 Thống Nhất 19001572

5. Phường 01

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
427 Phan Văn Trị Nhà thuốc Đại Đức Mạnh ⭐ 0982405268
290 Hoàng Hoa Thám, P1 Nhà thuốc An Bình 2 0797488473

6. Phường 05

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
484 Nguyễn Thái Sơn Nhà thuốc Thanh Bình ⭐ 0902391336
80/1/6 Dương Quảng Hàm, P5 Nhà thuốc Bến Hải 0938618181
114/25 Dương Quảng Hàm Hộ kinh doanh Nhà thuốc Minh Châu 98 0973962786

7. Phường 04

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
226 Nguyễn Thái Sơn Nhà thuốc Ngọc Bích 0901437226

8. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
45/324 Nguyễn Văn Lượng Nhà thuốc Hà Vân 0396526892
1145 Phan Văn Trị Nhà thuốc Minh Tân 0866879793
1415 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1415 Phan Văn Trị 19001572

9. Phường 07

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
14 Đường Số 1 Trần Thị Nghỉ Nhà thuốc Minh Tân 9 0907589391

10. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1215 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Minh Châu A 0345374085
1470 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1470 Lê Đức Thọ 19001572
1036 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1036 Lê Đức Thọ 19001572
3/14 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 542 Nguyễn Văn Công 19001572

11. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
672 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Chỉnh Trang 0934069444
52 - 54 Nguyễn Văn Nghi, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 52 - 54 Nguyễn Văn Nghi 19001572

12. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
663 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Hoàng Mỹ ⭐ 0973562303
613 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Minh Châu 9 ⭐ 0339777943
163 Đường Số 1 Nhà thuốc Bảo Trân 0385169699
981 Lê Đức Thọ Nhà thuốc Nhật Anh 0904019467

13. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
496 Phan Huy Ích Nhà thuốc Minh Châu 7 ⭐ 0365665471
1123 Phạm Văn Bạch Nhà thuốc Tuyết Trinh ⭐ 0932187464
146 Nguyễn Tư Giản Nhà thuốc Hoàng Lan 3 0988804058
438 Phạm Văn Bạch Nhà thuốc Thái Vy 0392766280
284 Phan Huy Ích Nhà thuốc Hòa Bình 0908919708
608 Phạm Văn Bạch Nhà thuốc An Thịnh 0902944695
102 Nguyễn Tư Giản Nhà thuốc Thảo Quốc 0936281038

14. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
103 Phạm Văn Chiêu Nhà thuốc Minh Châu 8 ⭐ 0963017777
13/87c Phan Huy Ích Nhà thuốc Thanh Thảo 0905376014
237/98/5 Phạm Văn Chiêu Nhà thuốc Duy Bảo 0399728543
353 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 353 Phan Huy Ích 19001572
18 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 221 Phan Huy Ích 19001572

15. Phường 08

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
277 Nguyễn Văn Khối Hộ kinh doanh nhà thuốc Minh Châu 277 0364588329
413 Đường Số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 413 Nguyễn Văn Khối 19001572
137 Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 137 Lê Văn Thọ 19001572

16. Phường 09

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
385 Lê Văn Thọ Nhà thuốc Minh An 0908616788
Loading...