Danh sách nhà thuốc tại Bắc Giang

1. Tp Bắc Giang

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Thôn xuân, Tân Tiến, Tp Bắc Giang QT Ninh Tú 0979255029
Thôn ngó, Tân Tiến TP bắc giang QT Tân Tiến 039186152
Tân Mỹ, Tp Bắc Giang QT Ước Lý 0912853234
Phố Cốc, Dĩnh Trì tp Bắc Giang QT số 718 0962169983
Phù Bé, Song Mai, Tp bắc Giang QT hưng Biên 0945110683
Chợ Mía, Tân Mỹ , Tp Bắc Giang QT Long Loan 0985513595
308 Xóm chùa, TT Song Khê tp BG An vui 0963677041

2. Lạng Giang

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Đại Giáp, Đại lâm, Lạng Giang QT Huy Hoàng 01635262828
Chợ Vôi, TT Vôi, Lạng Giang QT 702 0972283262

3. Lục Ngạn

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Thanh xuân, Đồi Ngô ,Lục Nam QT 288 0915320591
Phố Kim – Phượng sơn- Lục Ngạn QT Số 118 0915111185

4. Việt Yên

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang QT Tài Huế 0974257660

5. Tân Yên

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Chợ Mạc, TT Cao Thượng Quầy thuốc 406 0372950110
Quang Lâm, Đại Hóa Quầy thuốc Cường Huyền 0385582462
7 phố Ngô Xá, TT Cao Thượng Nhà thuốc Cường Mai 0986518508

Gửi câu hỏi cho chuyên gia

Tư vấn trực tuyến