Danh sách nhà thuốc tại Lai Châu

TP. Lai Châu

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
162 Đường Trần Phú- Tp Lai Châu QT Số  01( cô hồng) 01699164997
034 Đường Trần Phú- Tp Lai Châu QT số 02( cô hồng) 01699164997

Tư vấn trực tuyến