1.Tp. Buôn Ma Thuột

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
18A Nơ Trang Long , TP. BMT NT Tân Thái Bình 0262 385 8043
104 Y Jut  , TP. BMT NT  Hòa Bình 0262.3853.857
50 Y Jut ,  TP. BMT NT  An Tâm 02623.853.989
Lô B20 Chợ Lớn , TP.BMT NT  Anh Minh 0915.327.537
01A Lý Thường Kiệt  , TP. BMT NT  Phương Trang 0915.587.079
237 Lý Thường Kiệt , TP. BMT Quầy Thuốc Bắc Hoàng Uyên Đướng 02623.857.642
88 Lê Hồng Phong  , TP. BMT NT  Tây Sơn 02623.852.454
184 Ngô Quyền , TP. BMT NT  Đông Dương 0933.997.888

 

2. Huyện Eakar

Địa Chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
89 Nguyễn Tất Thành , TT. Eakar NT Ngọc Giang 0908.59.09.97

 

Gửi câu hỏi cho chuyên gia

Tư vấn trực tuyến